Taş Ocakları & Teknik Yapı

Nevşehir Eltaş İler Stok Alanımız

 TAŞ OCAKLARININ YERİ
 • Firmaya ait taş ocakları; Karayazı-1, Delîklikaya-1, olarak adlandırılan ocaklardır. Bu ocaklar Nevşehir'den Avanos'a giden asfalt yoldan 7. kilometreye gelindiğinde doğuya doğru Türkmenlik tepeye ayrılan toprak yoldan 200 metre gidince ulaşılır.

 İŞLETME TEKNOLOJİSİ
 • Ocaklar İtalya'dan ithal edilmiş olan COMETA markalı dizel motorlu ve hidrolik kumandalı taş kesme makinalarıyla kesim yapılarak işletilmektedir. Taşlar yatay düzleme yatay ve düzey yönde hareket edebilen ve dönebilen bıçaklarla kesilmekte ve kullanıma hazır hale getirebilmektedir. Üretilen bu taşlar yapılan yapının özelliğine göre, bazen olduğu gibi kullanılmaktadır. Ancak çoğu zaman yerel tabirle çapa gelebilmesi ve gözlerinin açılabilmesi için ufak çapta bir taraklama işleminden geçirilmektedir.

 
 ÖZ KAPADOKYA TAŞININ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
 • Yapılmış olan analizlere göre ÖZ KAPADOKYA'a ait belirtilen iki ocaktan alınan numunelerin kimyasal analiz sonuçları;(Rakamlar % leri belirtir.)

SIO2   : 69.96 Mn, Ca, Na, K Bileşenleri : 11 12
AI2O3 : 17.33
Fe2O3 : 1.59


 ÖZ KAPADOKYA TAŞININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
 • A) Birim Hacim Ağırlığı: Yapılmış olan laboratuvar sonuçlarına göre kesilmekte
  olan taşlann birim hacim ağırlıkları:

Doğal....: 1.58gr/cm3 Kuru... : 1.50 gr/cm3

Bu değerlerden görüleceği gibi hafif yapı malzemesi niteliğinde olan bu taşlar ısı ve sese karşı önemli bir avantaj sağlamaktadırlar.

 • B) Su İçeriği : Yapılan deneylerde;

Gözeneklilik ........................ : % 31.1 tamamen su içerisinde doygun konumda ağırlıkça su emme oranı...% 24,83 tür.

 • C) Su Geçirimliliği : Oda sıcaklığına kurutulan örneklerde gaz permeabilîtesi aracıyla yapılan deneylerde Öz Kapadokya  taşlan geçirimsiz karakterli çıkmıştır.
   
 • D) Sıcaklık Etkisi : Çevredeki bir çok numunede en fazla 310 derecede deformasyon başlarken Öz Kapadokya taşlarına ait numunelerde üstelik ek basınçta uygulanarak 1280 dereceye ulaşılmış ve herhangi bir ergime veya deformasyon görülmemiştir.
   
 • E) Sertlik : Shor serntlik aygıüyla yapılan deneylere göre Öz Kapadokya taşlarının shor sertlik indeksi 55-65 tir.

 
 ÖZ KAPADOKYA TAŞININ MEKANİK ÖZELLİKLERİ
 • A) Tek Eksenli Basınç Direnci: Alınmış olan üç farklı numunede 150-170-205
  kg/cm2 değerleri bulunmuştur.
 • B) Üç Eksenli Basınç Direnci: Alınan numunelerden farklı konumlarda yapılan
  deneylere göre hazırlanmış olan MOHR diyagramı ekte verilmiştir.
 • C) Kohezyon ve İç Sürtünme Açısı: Kohezyon : 28-40 kg./cm2 sürtünme açısı
  ise 48 g/O dır.
 • D) Çekme Direnci..................: 18-23 kg/cm2
  Eğilme Direnci..................: 13-19 kg/cm2
  Noktasal Yükleme Direnci.:   9-14 kg/cm2 dir.
 • E) Statik Elastisite Modülü....: E s 47.000 km/cm2 dir.
 • F) Dinamik Elastisite Modülü.: E d 60.000 km/cm2 dir.

 AŞINMA DENEYLERİ
 • Yaptırılan aşınma deneylerine göre Öz Kapadokya taşlannı ağırlıkça aşınma oranı 8 boyca aşınma oranı 4 mm olarak tesbit edilmiştir. ÖZ KAPADOKYA taşlarının fiziko mekanik özelliklerinin diğer yapı malzemeleri ile mukayesesi:

Ülkemizde henüz hafif yapı taşlan olarak adlandırabileceğimiz ÖZ KAPADOKYA taşları (TÜFLER) mevcut TSE standartlarına girmemektedir.

Mevcut standartlar bîrim hacim ağırlıkları 2.2 kg/cm2 nin üzerinde olan sert taşlan kapsamaktadır. Halbuki en yakın örneği Nevşehir'in içerisindeki Damat İbrahim Paşa Camii'si ve Külliyesi olan ve 260 yıl önce 1727 yılında yapılmış olan eser ve diğer bütün Selçuklu eserleri göz önüne alınarak tüflerin ve hafif yapı taşlarının standartları hemen çıkarılmalıdır. Bugüne kadar bölgeden alınan numunelerde ve ocaklardan alman numunelerden alınan sonuçlar şöyle özetlenebilir;

 • A) Normal yapı taşlarına göre ısı iletim katsayısı çok düşük olup, ISI YALITIMI
  sağlamak için özel olarak üretilen bazı hafif inşaat malzemeleriyle aynı düzeydedir.
  Öz Kapadokya taşları ısı yalıtım açısından TSE - 825 te belirtilen değerlerden daha olumlu
  sonuç vermişlerdir.
 • B) Öz Kapadokya tüfleri bölgede yapılan araştırmalarda Tahar tüfü olarak adlandırılmıştır.
  Bölgede ayrıntılı araştırmalar yapmış olan sayın Profesör Mustafa Erdoğan'ın vermiş
  olduğu genleşme katsayıları, özgül ısı değerleri, ve ısı iletim katsayıları ekte
  sunulmuştur, ses absorpsiyon katsayısı ise normal tuğladan ve betondan çok daha
  iyidir.
 • C) Her nekadar ocaktan ilk üretim anında sertlik yönünden yeterli bir kanaat
  edilememekle birlikte Shor sertlik indeksi değeri s SI : 65-71 olup bu değer iyi kalite
  inşaat tuğlasında 79-82 dir. İzalasyon tuğlasında bu değer 64-69 dır.

 
 KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
 • Bütün bu yapılan deneylerin sonuçlan pek tabidirki ÖZ KAPADOKYA taşlarının bugüne ait değerlerdir. Ancak uzun yıllarını taş işçiliğine vermiş, taş evlerde, taş konaklarda oturmuş anadolu insanı tecrübesi ile bu taşların yaşlandıkça eskidikçe, duvarda durdukça GENLEŞTİĞİNİ bilir ve söyler. Beton ve Çimento henüz 100 yılın isbata hazırlanırken Anadolu tüflerini temsil eden ÖZ KAPADOKYA taşları Selçukludan beri 600 Yaşını doldurmuş ve dayanıklılığını isbat etmiştir. Araştırma anında eski "3-10 yıllık yapılardan alınan numunelerde yapılan denemelerde bütün fiziki ve mekanik özelliklerde %20-32 oranlarında müsbet yönde ilerleme tesbit edilmiştir. Ayrıca bu örneklerde taşların ilk günkü renklerinden de bazı renklenmelere yöneldiği lesbit edilmiştir.. Bu konuda hassas fotoğraflama çalışmaları başlatılmış olu ÖZ KAPADOKYA taş sanayinin gelecek kuşaklarında bu renklenmeler belgelenecektir.
MALZEME TÜRÜ KURU BİRİM HACİM AĞIRLIĞI
( Gr/cm3 )
GENİŞLEME KATSAYISI
( -8x106 C )
ÖZGÜL ISI
( KCAL/grC0 )
ISI İLETİŞİM KATSAYISI
( KCAL/mH C0 )
Kavak Türü 1.51 6.3 0.210 0.4310
Sarı Maden
Tepe İgnim Biriti
1.74 3.9 0.220 0.5810
Çavuşin Türü 1.08 - 0.190 0.2410
ÖZ KAPADOKYA Tahar Türü 1.53 5.8 0.213 0.4410
Maradağ İgnim Biriti 1.85 9.5 0.223 0.6310
Ihlara Türü 1.80 - - 1.6310
Ürgüp Türü 1.15 - - 0.32
Kaymaklı Türü 1.26 - - 0.26
Derinkuyu Türü 1.40 - - 0.42
Mermer 2.70 0.08 0.211 2.00
Kum Taşı 2.20 0.08 0.211 2.00
Kireç Taşı 2.40 0.08 0.211 1.00
Sıkıştırılmış Beton 2.40 1.2 0.230 1.30
Curuf Betonu 1.20 1.0 0.230 0.40
Tuğla Mırığı
Katkılı Beton
1.20 0.6 0.220 0.40
Sünger Taşı
Katkılı Beton
1.20 0.7 0.230 0.40
Özel Kireç Betonu 1.00 0.08 0.230 0.30
Gaz Betonu Gs25 0.47 0.08 0.251 0.28
Gaz Betonu Gs50 0.64 0.08 0.251 0.33
Gaz Betonu Gs75 0.78 0.08 0.251 0.35
Ahşap Talaşı
Katkılı Beton
1.00 0.3 0.445 0.45
Mermer Tuğlası 1.80 0.05 0.220 0.68
Delikli Tuğla 1.20 0.05 0.220 0.45
Gözenekli
Hafif Tuğla
0.80 0.05 0.220 0.28
Perlit Mermerli
Blok Tuğla
0.95 - - 0.15

* Prof.Mustafa ERDOĞAN'ın araştırmalarından alınmıştır.

İletişim Bilgilerinizi Bırakın, En Kısa Sürede Dönüş Yapalım

İletişim Formu
Destek Alın
Eltaş İler Destek
Aklınızdakileri sormaktan çekinmeyin!
Memiş İler
Memiş İler
Proje Danışmanı
Müsait
Hasan İler
Hasan İler
Mimar
Müsait